Ondernemen ABC

En nog een WordPress site

BTL bestrijdt elke boomziekte

2 min read

Het kost veel moeite om de bomen in de bewoonde gebieden in Nederland niet ten onder te laten gaan aan een boomziekte. Elke boomsoort kent zijn eigen boomziekte en sommige daarvan zijn zo destructief dat de soort in een gebied helemaal kan uitsterven. De iep is daar een bekend voorbeeld van. Die boom heeft last van de iepziekte. Bij BTL Bomendienst wordt deze ziekte voorkomen door de iepen preventief te behandelen. Dat gebeurt niet met een bestrijdingsmiddel, maar met een middel waardoor het natuurlijke afweersysteem van de iepen wordt versterkt. De BTL Bomendienst is het enige bedrijf in Nederland dat deze methode gebruikt.

Monitoren van het bomenbestand

Een boomziekte kan ervoor zorgen dat bomen verzwakt raken. Het gevolg is dat er takken afbreken of dat de bomen omwaaien bij een stevige storm. Dat tast de veiligheid van de omgeving aan. Voorbeelden van ziektes die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen zijn de essentaksterfte, de kastanjebloedingsziekte en massaria bij platenen. Die laatste twee worden veroorzaakt door een bacterie en een schimmel. Het effect van de verschillende soorten boomziekten is lang niet altijd even ernstig. Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan moet het bomenbestand in een gemeente daarom regelmatig worden gemonitord, zodat er op tijd kan worden ingegrepen.

Overlast door een boomziekte

Niet elke boomziekte tast de bomen aan. Bladluis en de eikenprocessierups vallen wel onder de boomziekten, maar de boom heeft daar nauwelijks hinder van. Mensen des te meer. De bladluizen in de lindebomen laten vanaf de maand mei honingdauwdruppeltjes vallen. Die plakken enorm en zorgen voor veel schade aan alles wat onder de bomen staat. De haartjes van de eikenprocessierups veroorzaken allergische reacties bij mensen. De BTL Bomendienst bestrijdt deze boomziekten door natuurlijke vijanden van de bladluizen en de eikenprocessierups in de bomen te plaatsen.