Ondernemen ABC

En nog een WordPress site

Ebi keuring

2 min read

Volgens de SCIOS-certificatieregeling is het nodig dat een stookinstallatie een Eerste Bijzonder Inspectie (ebi) ondergaat. Zo een ebi moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd bedrijf of persoon. Er moet een basisverslag opgesteld worden voor de stookinstallaties en brandstofleidingen. Voor de complexe stookinstallaties kan het opstellen van een basisverslag achterwege worden gelaten als de inspectie door een ebi-deskundige wordt uitgevoerd. In de activiteitenregeling staat de inspectie omschreven. Na ingebruikname van je stookinstallatie moet de eerste inspectie verricht worden binnen zes weken. Dit geldt ook voor werkende stookinstallatie die nog niet eerder geïnspecteerd zijn. De inspectie omvat onder andere de volgende onderwerpen: de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof, de verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen. Als de delen van de stookinstallatie voldoen aan de gestelde eisen wordt er een verslag van keuring afgegeven. Deze wordt ondertekend door degene die de keuring heeft verricht.

EBI keuring

Een ebi keuring kun je ook laten uitvoeren door Bredenoord. Bij Bredenoord kun je lichtmasten, aggregaten en kabels huren. Ook zijn zij gespecialiseerd in het uitvoeren van een eerste bijzondere inspectie. Heb je dus een nieuwe installatie of is je noodstroomaggregaat nog nooit eerder geïnspecteerd, dan moet er een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) plaatsvinden. Bredenoord kan deze ebi verzorgen bij oplevering van de machine tegen een goede prijs. Ook zorgen zij voor de keuring van aggregaten. Bij de ebi wordt gecontroleerd of de installatie aan de geldende normen en voorschriften voldoet. De grenswaarden en inspectie-instructies worden vastgesteld voor de volgende inspecties, dat is een essentiële stap in de SCIOS-procedure.